Elektryk Poznań, usuwanie awarii elektrycznych, usługi elektryczne, przerabianie instalacji elektrycznych.

Uprawnienia

uprawnieniaKażdy elektryk posiada uprawnienia SEP w zakresie eksploatacji i montażu. Pomiary elektryczne wykonuje osoba do tego uprawniona. Gwarantujmy niezawodność i bezpieczeństwo każdej wykonanej pracy.